Wat is een zuilengang? kijk maar | hoe noemde men in het oude griekenland een overdekte zuilengang

Wat is een zuilengang? kijk maar | hoe noemde men in het oude griekenland een overdekte zuilengang

Wat is een zuilengang? kijk maar | hoe noemde men in het oude griekenland een overdekte zuilengang

Foto van auteur
Written By HOLLAND GETS ANSWER

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur pulvinar ligula augue quis venenatis. 

m. (-en), gang waarvan de wanden uit zuilen bestaan.

Wat is een ander woord voor zuilengang?

als synoniem van een ander trefwoord: galerij (zn) : colonnade, gaanderij, zuilengang.

Hoe heet het bewijs van afwezigheid ook wel 5?

Bewijs van afwezigheid ( = ALIBI)

Wat is een ander woord voor zuil?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: zuil (zn): ante, kolom, obelisk, pijler, pilaar, pilaster.

Welke open strook in het bos bemoeilijkt het overslaan van een brand?

v./m. (-‘s, traas), open strook in een bos, als afscheiding of (brand-)weg.

Wat is een ander woord voor list?

list (zn): kneep, kunstgreep, loer, loosheid, misleiding, poets, slimheid, sluwheid, truc, vond. list (zn): foef, poets, slimmigheidje, streek, vondst, zet.

Hoe noem je een open plek in het bos?

Dit zou tot een meer natuurlijk bos moeten leiden. Een tra is een kunstmatig opengehouden brandgang die bij bosbranden een barrière vormt tegen overslaand vuur.

Wat is een ander woord voor stremsel?

stremsel (zn): leb, runsel, stremstof.

Wat is de betekenis van bewijs?

het bewijs zelfst. naamw. Uitspraak: [bə’wɛis] Verbuigingen: be|wijzen (meerv.) 1) feit of redenering waaruit blijkt dat iets waar of juist is Voorbeelden: `bewijs voor fraude`, `onvoldoende bewijs tegen de verdachte hebben`, `een bewijs van v

Wat is een ander woord voor rommel?

anarchie, augiasstal, beestenbende, beestenboel, bende, desorganisatie, janboel, jungle, keet, klerezooi, mengelmoes, oproer, pan, prullenboel, puinhoop, ratjetoe, roerigheid, rommel, rommelzooi, rotzooi, soepzootje, teringzooi, troep, wanorde, wanordelijkheid, warboel, zooi, zootje, zwijnenboel, zwijnenkeet,

Wat is een ander woord voor afval?

brokstukken, grofvuil, huisvuil, overschot, puin, rommel, uitschot, vuil, vuilnis, vullis. afval (zn): afvalligheid, ontrouw.

Wat is een ander woord voor handtekening?

Handtekening = Een handtekening (ook: ondertekening, autogram, signatuur of informeel poot, krabbel) is de met de hand geschreven naam die iemand plaatst onderaan een brief of document.

Wat is een eenjarig dier?

[veeteelt] eenjarig kalf dat nog alle melktanden heeft.

Hoe wordt tweeslachtigheid ook genoemd 8 letters?

Tweeslachtig zijn betekent deze ze zowel de mannelijke als de vrouwelijke geslachtsorganen hebben, een andere woord voor tweeslachtig is Hermafrodiet.

Wie is de koning van de Hunnen?

koning der HUNNEN (434—53); neef van Roea (♱ 434), de vorst die de diverse Hunse stammen had verenigd en zich liet opvolgen door zijn neven Attila en Bleda.

 

Categorieën Niet gecategoriseerd