Wat is de formule van de oppervlakte? kijk maar | hoe bereken je oppervlakte

Wat is de formule van de oppervlakte? kijk maar | hoe bereken je oppervlakte

Wat is de formule van de oppervlakte? kijk maar | hoe bereken je oppervlakte

Foto van auteur
Written By HOLLAND GETS ANSWER

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur pulvinar ligula augue quis venenatis. 

Je weet: oppervlakte = lengte x breedte.

Hoe tel je oppervlakte op?

De oppervlakte van een figuur kun je berekenen door de lengte en de breedte met elkaar te vermenigvuldigen. In dit geval zou je 15 meter met 20 meter vermenigvuldigen.

De oppervlakte berekenen [1]
Oppervlakte = lengte (l) x breedte (b).Noteer de oppervlakte als: m2, cm2, km2, etc.Dit spreek je uit als “vierkante”.

Hoe groot is 15 vierkante meter?

Voorbeeld m2 (vierkante meter) berekening

In onderstaande afbeelding is de breedte 2 meter en de lengte 7,5 meter. Om de m2 handmatig te berekenen, vermeningvuldig je de lengte x breedte. In deze afbeelding is de oppervlakte 15m2.

Wat is 10 vierkante meter?

Een meter is 100 cm dus een vierkant van 1 meter bij 1 meter is hetzelfde als een vierkant van 100 cm bij 100 cm. De oppervlakte is dan 100×100 cm2 en dat is 10.000 cm2.

Hoe bereken je de oppervlakte in m2?

De lengte en de breedte vermenigvuldigen

Wie de oppervlakte van een ruimte wil berekenen, doet dit door de lengte met de breedte te vermenigvuldigen. Je komt dan uit op een bepaald aantal vierkante meters.

Wat is 2 vierkante meter?

Een vierkante meter (symbool m²) is een oppervlaktemaat in het SI-stelsel. Een vierkante meter is gelijk aan de oppervlakte van een vierkant met zijden van 1 meter. 1 vierkante meter is gelijk aan 1.000.000 vierkante millimeter. 1 vierkante meter is gelijk aan 10.000 vierkante centimeter.

Hoe bereken je de bewoonbare oppervlakte?

Je meet de lengte en de breedte van iedere ruimte. Deze waarden vermenigvuldig je met elkaar om de oppervlakte te bekomen. Schrijf op je lijstje de oppervlakte van iedere kamer. Wanneer je al deze cijfers optelt, bekom je de totale woonoppervlakte.

Hoe moet je een percentage berekenen?

Een percentage van een getal berekenen is heel eenvoudig. Je rekent eerst 1 procent uit van het getal. Je doet dit door het getal te delen door 100. Vervolgens vermenigvuldig je de uitkomst met het percentage.

Hoe bereken je de breedte van iets?

Wanneer je de oppervlakte en de lengte weet, kun je de breedte berekenen door de oppervlakte te delen door de lengte.

Wat is 20 vierkante meter?

Wil je het aantal m2 berekenen? Ga dan uit van de lengte van een kamer of een stuk land en vermenigvuldig deze met de breedte hiervan. Op het moment dat een kamer 5 meter lang is en 6 meter breed, betekent die een oppervlakte van 30 m2.

Hoeveel vierkante meter zit er in een hectare?

Een hectare is een eenheid van oppervlakte van 100 m × 100 m = 10 000 m² en wordt als ha afgekort.

Hoe bereken je vierkante meter glas?

(1) Glasoppervlak en kosten dubbel glas

Bereken lengte x breedte van de sponning. Het oppervlak in m2 vermenigvuldig je met de prijs per m2 van dubbel glas.

Hoeveel are is 1000m2?

Het enige wat je hoeft te doen is het aantal vierkante meters te delen door 100. Als we 1000 vierkante meter als voorbeeld pakken moet je 1000:100 doen. Wanneer je dit gedaan hebt weet je wat 1000 vierkante meter in are is. Als je het goed hebt gedaan zal je uitkomen op 10 are.

Hoeveel vierkante meter is mijn woonkamer?

Wil je het aantal m2 berekenen? Ga dan uit van de lengte van een kamer of een stuk land en vermenigvuldig deze met de breedte hiervan. Op het moment dat een kamer 5 meter lang is en 6 meter breed, betekent die een oppervlakte van 30 m2.

Hoe bereken je vierkante centimeter?

Bijvoorbeeld, stel dat je een rechthoekig oppervlakte hebt met een lengte van 4 centimeter en een breedte van 3 centimeter. In dit geval is de oppervlakte van de rechthoek 4 × 3=12 vierkante centimeter.

Hoe bereken je de prijs per vierkante meter?

De meest eenvoudige manier om de waarde van de woning te berekenen is de prijs te delen door de totale vloeroppervlakte. Dit is de prijs per vierkante meter.

 

Categorieën Niet gecategoriseerd