Wat heb je nodig om een WW-uitkering aan te vragen? bekijk het maar | hoe vraag ik een ww uitkering aan

Wat heb je nodig om een WW-uitkering aan te vragen? bekijk het maar | hoe vraag ik een ww uitkering aan

Wat heb je nodig om een WW-uitkering aan te vragen? bekijk het maar | hoe vraag ik een ww uitkering aan

Foto van auteur
Written By HOLLAND GETS ANSWER

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur pulvinar ligula augue quis venenatis. 

U kunt uw WW-uitkering online aanvragen. U heeft hier een DigiD voor nodig.

Houd in ieder geval de volgende stukken bij de hand:
uw laatste loonstrook;uw laatste arbeidscontract;uw rekeningnummer.

Hoe en wanneer vraag je WW aan?

Vraag uw WW-uitkering op tijd aan

Een WW-uitkering aanvragen kan vanaf 1 week voor de eerste dag dat u werkloos wordt. Vraag de WW-uitkering uiterlijk 1 week na uw laatste werkdag aan. Doet u dit later, dan krijgt u tijdelijk een lagere uitkering.

Hoe lang duurt het aanvragen van een WW-uitkering?

De definitieve beslissing krijgt u in ieder geval binnen 8 weken na uw eerste WW-dag. Of binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen als u na uw eerste WW-dag een WW-uitkering heeft aangevraagd.

Heeft iedereen recht op een WW-uitkering?

U heeft recht op WW als u werkloos raakt vanuit een dienstverband en aan de volgende voorwaarden voldoet: U bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal zo als u bij een werkgever in dienst bent of was. Als u de AOW-leeftijd bereikt, bent u niet meer verzekerd.

Hoe hoog is de WW-uitkering 2022?

De WW is in de eerste 2 maanden na ontslag 75% van het laatstverdiende salaris, daarna 70%. De hoogte van de WW is gemaximeerd. Het maximale dagloon is 228,76 per dag, zodat maximale WW-uitkering ruim 39.000,- per jaar bedraagt.

Heb ik recht op 1 maand WW?

Voorwaarden WW

5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren; direct beschikbaar bent voor betaald werk; minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis). Weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt, tellen niet mee.

Wat krijg ik netto in de WW?

Uw loon van de periode van 12 maanden voordat u werkloos werd, bepaalt de hoogte van uw WW-uitkering. Dat heet het WW-maandloon. In de eerste 2 maanden is uw uitkering 75% van dat WW-maandloon. De volgende maanden ontvangt u 70%.

Hoe vaak moet je solliciteren als je in de WW zit?

Heeft u geen afspraken gemaakt over het aantal sollicitaties? Zorg dan dat u minimaal 4 keer per 4 weken solliciteert. U bent ook verplicht te solliciteren op de vacatures die uw adviseur werk u toestuurt. De adviseur vraagt u regelmatig bewijzen te laten zien van uw sollicitatieactiviteiten.

Heb je recht op WW als je ontslagen bent?

U heeft na uw ontslag recht op WW als u werkloos raakt vanuit een dienstverband en aan de volgende voorwaarden voldoet: U bent verzekerd voor werkloosheid. U verliest 5 uur of meer van uw werk per week. U bent direct beschikbaar voor betaald werk.

Wie betaalt een WW-uitkering?

UWV betaalt de uitkering aan uw werknemer. Wij brengen deze kosten bij u in rekening. U betaalt geen WW-premie. Op het moment dat uw werknemer een WW-uitkering krijgt, brengen wij deze bij u in rekening, verhoogd met de werkgeverspremie.

Hoeveel uitkering krijg je na ontslag?

60% van hun laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens; van de zevende tot twaalfde maand werkloosheid: 60% van hun laatst verdiende loon, begrensd tot de middelste loongrens.

Hoe vaak wordt WW uitbetaald?

Wij betalen uw uitkering na afloop van iedere maand. Als wij uw Inkomstenopgave van de maand daarvoor hebben ontvangen, staat uw uitkering binnen 14 dagen op uw rekening. U kunt uw betaalspecificatie bekijken op Mijn UWV.

Waarom heb ik geen recht op WW uitkering?

Zelf ontslag nemen = GEEN WW-uitkering

Als u zelf ontslag neemt, bent u verwijtbaar werkloos. U ontvangt geen WW-uitkering. Dit geldt niet als u zich genoodzaakt zag om vanwege een dwingende reden zelf ontslag te nemen. Een dringende reden kan zijn dat de werkgever rusttijden niet naleeft.

Wat is het verschil tussen bijstand en WW?

Terwijl de werkloosheidsuitkering alleen geldt voor mensen die langere tijd in loondienst zijn geweest, is de bijstandsuitkering juist een basisrecht voor (in principe) iedereen. Een zogenoemd ‘sociaal vangnet’. Bij een bijstandsuitkering wordt daarom ook niet gekeken naar de hoogte van de voorgaande salarissen.

Waar heb je recht op als je stopt met werken?

Werkgever betaalt laatste 3 jaar tot uw AOW

Als u in aanmerking komt voor een RVU en dus eerder kunt stoppen met werken, dan betaalt uw werkgever u de laatste 3 jaar voor uw AOW. U kunt een bruto uitkering krijgen die gelijk is aan wat u netto aan AOW gaat krijgen.

Hoe lang recht op WW na jaarcontract?

Minimaal 26 weken

Om recht op WW te hebben, moet u aan de wekeneis voldoen. U voldoet aan de wekeneis als u 26 weken heeft gewerkt. Deze 26 weken moet u hebben gewerkt in een periode van 36 weken voor de week van uw werkloosheid. In dat geval krijgt u minimaal 3 maanden een WW-uitkering.

Heeft pensioen invloed op WW-uitkering?

Uw pensioen verrekenen wij volledig met uw WW-uitkering. Ook als het gaat om (pre)pensioen, deeltijdpensioen of flexpensioen. U geeft inkomsten uit pensioen door via de Inkomstenopgave.

Wat gebeurt er na 2 jaar WW-uitkering?

U kunt als oudere werkloze mogelijk een IOW-uitkering krijgen na afloop van uw WW-uitkering. Of na afloop van uw loongerelateerde WGA-uitkering. Als u recht heeft op een IOW-uitkering, dan houdt u deze tot uiterlijk de leeftijd waarop u AOW krijgt.

Hoe lang geen uitkering na ontslag?

U werd ontslagen door uw eigen schuld? Indien u schuld hebt aan uw ontslag, kunt u een verwittiging krijgen of kunt u van het recht op uitkeringen uitgesloten worden gedurende ten minste 4 weken en ten hoogste 26 weken.

Kan je WW aanvragen met terugwerkende kracht?

De WW-uitkering gaat in op de eerste dag van werkeloosheid of, als u de uitkering ná die datum aanvraagt, per aanvraagdatum. Een WW-uitkering wordt nooit met terugwerkende kracht toegekend. Vraag hem dus tijdig aan!