Waar kan ik de petitie tekenen? kijk maar | hoe kan ik petitie 538 tekenen

Waar kan ik de petitie tekenen? kijk maar | hoe kan ik petitie 538 tekenen

Waar kan ik de petitie tekenen? kijk maar | hoe kan ik petitie 538 tekenen

Foto van auteur
Written By HOLLAND GETS ANSWER

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur pulvinar ligula augue quis venenatis. 

Er zijn verschillende websites waar u gratis, digitaal een petitie kunt starten. Bijvoorbeeld petities.nl en petitie24.nl. Met een digitale petitie kunt u ook handtekeningen verzamelen van mensen die het met u eens zijn.

Wat is een petitie tekenen?

Alle Nederlanders hebben het recht om bij de overheid (regering, het parlement, provincie of gemeente) een petitie in te dienen. Het wordt ook wel een verzoekschrift genoemd. In een petitie vragen de ondertekenaars aan de overheid om actie te ondernemen, bijvoorbeeld om een probleem op te lossen.

Heeft een petitie tekenen zin?

Succesvolle petities zijn positief

Het is fijner om ergens vóór dan ergens tegen te zijn, zo blijkt. Zeventig procent van de beantwoorde petities gaat namelijk over dingen waarvan het bestaan wél op prijs wordt gesteld, Thejo’s bloemenkraam bijvoorbeeld.

Hoe ziet een petitie er uit?

Een petitie bestaat uit drie delen: namens wie, waar gaat het over, wat wilt u? Alles wat u hier invult is te wijzigen totdat de petitie ondertekend is. Dit veld is leeg, maar er moet tekst in staan.

Hoe oud moet je zijn om een petitie te tekenen?

VRAAG: Mogen kinderen onder de 18 een petitie tekenen? ANTWOORD: Ja, dat mag. Ook kinderen hebben het recht op vrijheid van meningsuiting. Dit staat in het Verdrag inzake de Rechten van het kind (artikel 13, 15 en 17 om precies te zijn).

Wat is een ander woord voor petitie?

1) Aanvraag 2) Adres 3) Bede 4) Bezwaarschrift 5) Rekest 6) Rekwest 7) Schriftelijk verzoek 8) Smeekbede 9) Smeekschrift 10) Verzoek 11) Verzoekschrift 12) Verzoekschrift burgerlijk procesrecht: schriftelijk stuk waarmee een verzoekschriftprocedure bij het gerecht wordt ingeleid.

Hoeveel handtekeningen petitie QR code?

Ruim 700.000 mensen hebben een petitie ondertekend tegen de QR-code.

Hoe maak je een online petitie?

Start een online petitie
Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u met de petitie bent begonnen, omdat mensen deze eerder ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk het onderwerp is.Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.

Hoeveel mensen hebben de petitie ondertekend?

De petitie voor afschaffing van het coronatoegangsbewijs van Onverdeeld Open is de afgelopen dagen al ruim 450.000 keer ondertekend en dat aantal blijft oplopen. Ook een andere petitie met hetzelfde doel loopt goed: daar hadden vanmiddag rond 16.30 uur al meer dan 385.000 mensen hun handtekening onder gezet.

Wat betekent het als een onderwerp op de politieke agenda komt te staan?

Als iets op de politieke agenda staat, dan willen politieke partijen er iets mee. Zo staat bij de Partij voor de Dieren het welzijn van dieren hoog op de politieke agenda, en bij de PVV het gevaar dat moslims voorhun veroorzaken voor onze samenleving.

 

Categorieën Niet gecategoriseerd