Is het hoeveel of hoe veel? kijk maar | hoevaak of hoe vaak

Is het hoeveel of hoe veel? kijk maar | hoevaak of hoe vaak

Is het hoeveel of hoe veel? kijk maar | hoevaak of hoe vaak

Foto van auteur
Written By HOLLAND GETS ANSWER

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur pulvinar ligula augue quis venenatis. 

Hoeveel is een onbepaald telwoord dat vraagt naar een bepaalde hoeveelheid. In dat geval schrijven we hoeveel aan elkaar.

Hoe lang 1 of 2 woorden?

Hoe lang wordt los geschreven als het een lengte of afstand aanduidt (‘van welke lengte’). Als één woord verwijst hoelang naar een tijdsduur (‘van welke tijdsduur, gedurende welke periode’). In de uitdrukking tot hoelang (’tot wanneer’) is hoelang ook één woord.

Hoe lang aan elkaar of niet?

We schrijven hoe lang los als het verwijst naar de lengte van iets. Gaat het om de duur van iets, dan schrijven we hoelang aaneen.

Hoe ver of hoe ver?

‘Hoe ver is het naar het station? ‘ heeft de voorkeur. Bij hoe( )ver geldt het volgende betekenisverschil: als een afstand bedoeld is, is hoe ver juist; in meer figuurlijke zin is hoever één woord.

Is hoe laat aan elkaar?

De correcte spelling is hoe laat, in twee woorden.

Hoezeer of hoe zeer?

hoezeer bijwoord tot welke mate Voorbeeld: `Dat laat wel zien hoezeer dat nodig is. ` Bron: WikiWoordenboek. Synoniemenof 1 definitie op Encyclo 1) Alhoewel 2) Bijvoorbeeld 3) Hoewel 4) In welke mate 5) Niettegenstaand 6) Niettegenstaande dat 7) Ofschoon 8) Zoals Toon uit

Is het Sommige Of sommigen?

Als sommige naar personen verwijst en zelfstandig gebruikt wordt, schrijven we sommigen. Sommige is zelfstandig gebruikt als er niet meteen een zelfstandig naamwoord op volgt en sommige ook niet aangevuld kan worden met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde zin of de zin die onmiddellijk voorafgaat.

Is het aanelkaar of aan elkaar?

Wat is goed: aan elkaar of aanelkaar? En hoe zit het bijvoorbeeld met bij elkaar / bijelkaar en met elkaar / metelkaar? Goed zijn: aan elkaar, bij elkaar en met elkaar. Elkaar staat dus telkens los achter het voorzetsel.

Is het al lang of allang?

Zowel allang als al lang is correct. De spelling hangt samen met de uitspraak en de betekenis. Bij de spelling al lang zijn beide woorden beklemtoond. Er is dan een zekere pauze mogelijk tussen beide woorden.

Hoe lang duurt een tijdje?

2 definities op Encyclo •een korte tijdsduur. 1) Even 2) Heel korte tijd 3) Hortje 4) Korte periode 5) Korte tijd 6) Kwartiertje 7) Lutje 8) Niet lang 9) Ogenblikje 10) Tijdje Toon uitge

Hoe laat twee woorden?

Hoe laat is juist. Deze vaste combinatie bestaat uit twee woorden. De betekenis is ‘(op) welk tijdstip’, ‘wanneer’.

Wat is enige tijd?

op enig moment.

op enig moment; op zeker moment; op een bepaald ogenblik. Meestal in toepassing op een ogenblik in de toekomst, maar soms ook wel in toepassing op een tijdstip in het verleden.

Is het weer zover of zo ver?

Je schrijft zover aan elkaar als het niet gaat om een letterlijke afstand. Zover wordt in dit geval uitgesproken met één klemtoon.

Wat is de betekenis van hoeverre?

in hoeverre (bw): hoezeer, in welke mate, tot op welke hoogte.

Hoe schrijf je tijden?

De notatie 12.00 uur heeft de voorkeur. Tussen de uren en de minuten staat een punt en daarna komt het woord uur voluit: 8.15 uur, 12.30 uur, 22.00 uur. Ook bij hele uren is het duidelijker om de minuten (00) erbij te zetten, omdat zo sneller zichtbaar is dat het om een tijdstip gaat: 17.00 uur.

Is het hoelaat of hoe laat?

Hoe laat wordt altijd met een spatie geschreven. De betekenis is ‘(op) welk tijdstip’, ‘(op) welk uur van de dag of nacht’ of ‘wanneer’. Een paar voorbeeldzinnen: Hoe laat is het?

 

Categorieën Niet gecategoriseerd