Hoe tel je breuken op en af? kijk maar | hoe reken je breuken uit

Hoe tel je breuken op en af? kijk maar | hoe reken je breuken uit

Hoe tel je breuken op en af? kijk maar | hoe reken je breuken uit

Foto van auteur
Written By HOLLAND GETS ANSWER

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur pulvinar ligula augue quis venenatis. 

Gelijknamige breuken optellen
1/4 + 2/4 =Bij een gelijknamige breuk tel je de tellers (bovenste getallen) op en laat je de noemers (onderste getallen) staan. Dat betekent: 1/4 + 2/4 = 3/4In een ander geval overschrijd je de 1. Het antwoord daarop is 1 keer. 1/5 + 2/3 =

Hoe maak je 2 breuken gelijknamig?

Hoe maak je een breuk gelijknamig?
Noemer x noemer. Vermenigvuldig de noemers van de breuken met elkaar. De gelijknamige breuken worden in dit geval “twaalfden”.2a. Noemer x teller. 2b. Noemer x teller. Bereken de uitkomst van de som. Je hebt de breuken uit de voorbeeldsom nu gelijknamig gemaakt.

Hoe moet je een breuk delen door een breuk?

Vuistregels
Een getal delen door een breuk is hetzelfde als het getal vermenigvuldigen met het omgekeerde van de breuk.Een breuk delen door een breuk is hetzelfde als de breuk vermenigvuldigen met het omgekeerde van de breuk.

Wat is 1 op de 8?

Een hele is verdeeld in acht gelijke stukken, oftewel: 1 : 8 =. Daar hoort het kommagetal 0,125 en het percentage 12,5% bij. Handig om deze gegevens bij elkaar op een overzichtskaart te hebben!

Hoe maak je een breuk op de computer?

Breuken typen op een pc. Gebruik de schuine streep om een breuk te typen. Dit kun je doen door eerst de teller te typen (het bovenste getal van de breuk), dan een schuine streep naar voren ( / ), en dan de noemer (het onderste getal van een breuk). Een voorbeeld is iets als 5/32.

Hoe zet je een procent om in een breuk?

Van procenten naar breuk

Het is eenvoudig om een percentage om te rekenen naar een breuk. Dus: 1 % = 1/100 deel. 50 % = 50 × 1/100 = 50/100 = 1/2 deel.

Hoeveel procent is de breuk?

Heb je van de breuk een honderdste breuk gemaakt, dan geeft de teller het aantal procent weer; 40⁄100 is gelijk aan 40%. Heb je van de breuk een kommagetal gemaakt, dan kun je het vermenigvuldigen met 100; 0,4 x 100% = 40%.

Hoeveel procent is 2 op de 3?

De verhouding 2 : 3 komt overeen met een breuk van 2/3. Dit geeft 0,6666 en afgerond is dat 0,667 op drie decimalen nauwkeurig. In procenten is dat 66,7%.

Wat is een gelijknamige breuk?

Gelijknamige breuken zijn breuken waarvan de noemers (de noemer is het getal onder de breukstreep) gelijk zijn aan elkaar. niet! Als breuken gelijknamig zijn, dan kun je deze bij elkaar optellen door alleen de tellers (de teller is het getal boven de breukstreep) bij elkaar op te tellen.

Hoe draai je een breuk om?

Om breuken te delen draai je simpelweg de noemer en teller van één van de breuken om en vervolgens kun je de twee breuken vermenigvuldigen en vereenvoudigen.

Hoe maak je een breuk gelijkwaardig?

Door de teller en de noemer te vermenigvuldigen met hetzelfde getal, maak je een gelijkwaardige breuk.

Waarom breuken gelijknamig maken?

Bij het rekenen op de basisschool wordt kinderen, vaak in groep 7, geleerd hoe ze breuken gelijknamig moeten maken. Waarom? Om ze vervolgens met elkaar te kunnen vergelijken en te kunnen zien, welke breuk groter of kleiner is.

Welke breuken zijn evenveel waard?

Gelijknamige en ongelijknamige breuken

Breuken zijn gelijknamig als ze dezelfde noemer hebben.

 

Categorieën Niet gecategoriseerd